תמ"א 38
תקן IFRS
היטל השבחה
מאמרים
שמאי מקרקעין

הרפורמה בחוק התכנון והבנייה.

חוק התכנון והבנייה (להלן – "החוק") נחקק בשנת 1965, מאז עבר החוק כ-90

שינויים שונים. זהו אחד החוקים המשפיעים ביותר על איכות החיים ואיכות הסביבה של תושבי מדינת ישראל. החוק מעניק תוקף חוקי לועדות לתכנון ובנייה שבתחום אחריותן חלוקת כל המשאבים החיוניים: קרקע, אוויר, מים, עולם החי והצומח.

מוסדות התכנון מורכבים מועדות תכנון היררכיות: הועדה הארצית, הועדה המחוזית לתכנון ובנייה והועדה המקומית לתכנון ובנייה. לצידן של הועדות קיימות ועדות נוספות כגון ועדה לתשתיות לאומית, ועדות ערר שונות וכו' בעלי סמכויות שונות.

נוהל העבודה העקרוני בועדות הוא שהועדה הארצית מציגה קווים כללים, הועדה המחוזית פורטת אותם להוראות הרלוונטיות לסביבתם והועדה המקומית מייצרת מכל אלו תוכניות מפורטות ומקומיות שמתוכן ניתן יהיה להוציא היתר בנייה. הרפורמה בחוק התכנון והבנייה מעוניינת להסדיר מספר תחומים: תכנון, רישוי וכלכלי:

 

תכנון:

בתחום התכנון הרפורמה יוצרת שינוי במדרג התוכניות וכן שינויים בסמכויות ועדות התכנון.

כיום מדרג התוכניות לפי סדר היררכי הינו תוכניות ארציות, מחוזיות, מקומיות ומפורטות. הרפורמה יוצרת שכבה חדשה של תוכניות מתאר מקומיות כוללות וכוללניות. יצירת שכבה זו תאפשר ביטול הדרגתי של התוכניות המחוזיות. כמו כן יבוטלו הליכי ההקלות והשימושים החורגים ואלו יבוצעו במסגרת תכנית בסמכות ועדה מקומית.

מבחינת סמכויות הועדות יינתנו סמכויות גדולות יותר לועדות המקומיות תוך חיזוק מעמד הדרג המקצועי. לועדות המקומיות יתווספו שלושה נציגי ציבור מקצועיים. תנוהל מערכת בקרה מקצועית והרחבת זכות ההתנגדות של הציבור. כמו כן יוקמו ועדות נוספות במקום חלק מהקיימות לסייע ולמקד את התכנון.

אחת מהשאיפות העיקריות של הרפורמה היא לקצר ולייעל את תהליכי התכנון. לשם כך יקבעו לוחות זמנים בחוק לכל שלב סטטוטורי של תוכנית, לדוגמה תוכנית מפורטת תאושר תוך 16 חודשים. לשם כך יוגדלו סמכויות ועדות התכנון שיוכלו לסייע לעצמן וליזמים לעמוד בלוח הזמנים שנקבע. כמו כן יקוצרו הזמנים לבדיקת התכנות הגשת תוכנית. תחום זה בא לתמוך ברעיון של "תוכנית אחת בוועדה אחת" כלומר, התוכניות ידונו בפני ועדה אחת ולא יועברו מאחת לאחרת כנהוג כיום.

 

רישוי:

מתהליך הרישוי יוסרו מגבלות בירוקרטיות. התהליך ימוחשב וניתן יהיה לבצעו בצורה מקוונת. כמו כן יוקמו מכוני בקרה פרטיים שיבצעו בקרה על תחומי התוכן הנובעים מהחוק. העיקרון בקיצור הליך הרישוי הוא לחלק את הבקשות לפי קריטריונים אשר בין היתר מתייחסים להשפעת העבודות מבחינת ההשפעה הכללית על הסביבה מבחינה הנדסית.

 

כלכלי:

בתחום זה חל שינוי בתפיסת זכות הקניין ולכן יהיו שינויים בחבות בפיצויים ובהיטל השבחה. על פי הרפורמה בחוק התכנון והבנייה, ינוטרל אלמנט הציפיות משינוי בשווי קרקע בחישוב פיצויים והיטלי השבחה. תבוצע הבחנה בין פגיעה ישירה ועקיפה בנכס תוך צמצום הזכאות לפיצויים בגין פגיעה עקיפה. כמו כן תשונה שיטת חישוב היטל השבחה: בניגוד ל"שיטת המדרגות" הנהוגה כיום. המועד הקובע יהיה מועד העסקה ובה יחושב החבות בהיטל השבחה עד למועד האחרון בו שולם היטל השבחה על הנכס.

כמו כן יבוצעו תיקונים נוספים בעניין זה ובמערכת האכיפה והעונשין.

שמאות | היטל השבחה | תמ"א 38 | שמאות מקרקעין | מפת האתר | מאמרים