תמ"א 38
תקן IFRS
היטל השבחה
שמאי מקרקעין

היטל השבחה - פטור

המחוקק קבע בחקיקה והקלות מתשלום היטל השבחה. הפטורים מוענקים בהתניות שונות ובהצטברות מספר פרמטרים, לדוגמא:

פטור לשכונת שיקום

בתחילת שנות ה- 80 הכריזה הממשלה על ערים, ושכונות מסוימות כשכונות שיקום, בשכונות שיקום אלה, ניתנו הטבות ובצעו הרחבות יזומות במימון משרד השיכון, בין שאר ההטבות , ניתן פטור גורף להיטל השבחה למקרקעין שיעודם מגורים. הפטור שריר כל עוד הכרזת הממשלה בתוקף. בשנים האחרונות הממשלה החלה במגמה לצמצם את מספר הישובים והשכונות המוכרזות וזאת כדי לרכז את היקף תקציב השיקום במספר ישובים קטן.

פטור לפרוייקט פינוי בינוי

לעומת זאת בשנים האחרונות מקדם משרד השיכון את פרוייקט "פינוי בינוי". בפרויקטים שהוכרזו ע"י משרד השיכון כפרוייקט פינוי בינוי חל פטור מהיטל השבחה, התנאי שהפרוייקט יוכר ויוכרז כפרוייקט פינוי בינוי.

פטור לשיפור תנאי דיור

פטור היטל השבחה ניתן למי שמרחיב דירת מגוריו  בשטח שלא יעלה על 140 מ"ר, הפטור ינתן למי שיתחייב לגור בדירה למשך זמן קצוב כפי שקבע המחוקק.

 היטל השבחה
שמאות | היטל השבחה | תמ"א 38 | שמאות מקרקעין | מפת האתר | מאמרים